KSeF ma wejść w życie 01.07.2024 r. dla podatników VAT oraz 01.01.2025 r. dla osób zwolnionych. Oznacza to, że już niebawem systemy księgowania i fakturowania czekają spore zmiany. 

KSeF to system, który pozwala na wystawianie faktur, odbieranie ich z centralnego systemu, zarządzanego przez ministerstwo. Zajrzyj tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat: https://anitagolebiewska.com/ksef-co-trzeba-wiedziec/ 

Jego wprowadzenie nakłada na biura rachunkowe i przedsiębiorców obowiązek korzystania z nowego systemu. Spory zapas czasu, jaki ministerstwo dało na jego wprowadzenie, powinien zostać wykorzystany na dostosowanie oprogramowania do nowych wymogów, poinformowanie klientów oraz dopasowanie umów między biurami a klientami, czy przeszkolenie pracowników. 

To istotne działania, biorąc pod uwagę zmiany, jakie niesie za sobą wprowadzenie KSeF.

Co zmieni KSeF?

Na wstępie można wyróżnić 4 podstawowe zmiany, jakie zostaną wprowadzone automatycznie z nowym systemem. 

 1. Podatnik będzie zobowiązany do wysyłania każdej faktury do centralnego rejestru w dniu jej wystawienia.
 2. Nie będzie not korygujących (od 01.07.2024 r.), ponieważ nawet drobne korekty będą wymagały wystawienia faktury korygującej.
 3. Nie będzie faktur wystawianych przez kasy fiskalne (od 01.01.2025 r.).
 4. Znikną duplikaty, gdyż będziemy mieć dostęp do faktur, zapisanych w systemie na stałe.
 5. Od 2025 roku płacąc za faktury będziemy posługiwali się 36 numerem KSeF.

Oprócz zmian o charakterze księgowym warto zwrócić uwagę na zmiany w relacjach między biurem a klientem. Konieczne będzie:

 • zweryfikowanie procesu współpracy z Klientami (wdrożenie zmian, dostosowanie umów, informacje pod kątem odpowiedzialności obu stron),
 • zbudowanie świadomości wśród klientów (informujemy i uczulamy odnośnie KSeF, gdyż to właśnie po ich stronie będzie bardzo dużo zmian),
 • wdrożenie optymalnych rozwiązań w biurze (np. różne warianty współpracy), takich jak przygotowanie kadry na obsługę KSeF, co pomoże w przyszłym sprawnym działaniu,
 • zmiany w cenniku  — wszystkie kwestie związane z obsługą KSeF-u powinny być traktowane jako dodatkowo płatne usługi — np. prace związane z nieprawidłowym działaniem KSeF lub nieprawidłowe działanie Klienta w nowym zakresie. 

Co z fakturami offline?

Oczywiście największą zmianą, jaką wprowadza KSeF, jest obowiązek tworzenia faktur w formie elektronicznej i odejście od formy papierowej. Jednak, jako że od każdej reguły są wyjątki, także w tym przypadku przewidziane są sytuacje, które zezwolą na wystawianie faktury offline. Są to jednak wyjątkowe przypadki, do których zaliczać się będą:

 • awaria KSeF objęta komunikatem BIP MF, 
 • prace serwisowe KSeF objęte komunikatem BIP MF,
 • awarie po stronie podatnika. 

Awarie po stronie podatnika uniemożliwiające wysyłkę faktury do systemu KSeF, będą wymagały udokumentowania ich zaistnienia.  Już dzisiaj wiemy, że nadużywanie rozwiązania związanego z wystawieniem faktur w formie offline może skutkować nakładaniem kar kar finansowych. Tak samo będzie traktowane niestosowanie się do zaleceń fakturowania w formie elektronicznej. Kary będę mogły być nakładane zarówno na biuro rachunkowe, jak i przedsiębiorcę, który wystawił dokument.

Dlaczego warto działać nad wdrożeniem KSeF już teraz?

Nowy system wprowadzi zmiany nie tylko w dziale księgowym firmy. Wpłynie także na relacje z klientami, dział informatyczny, czy pracę osób decyzyjnych w firmie. 

Jeśli chcesz, by  Twoja firma lub biuro rachunkowe było gotowe na nowy system i wdrożyło  go bez komplikacji, skontaktuj się ze mną. Pomogę Ci wprowadzić KSeF bezpiecznie i z korzyścią dla przyszłości.