Artykuł, XX.05.2023

Ministerstwo Finansów przeprowadziło szerokie konsultacje publiczne projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania. Wprowadzając zmiany, uwzględniło postulaty organizacji przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów, sektora IT oraz resortu infrastruktury. Propozycja zmian przesunęła m.in. wejście w życie KSeF z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r. oraz wyłączenie z KSeF faktur konsumenckich.

Autorem artykułu jest Anita Gołębiewska, Dyrektor Zarządzająca Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR).

Jakie są główne zmiany w KSeF?

Zmiany w ustawie przewidują wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r. Daje to przede wszystkim więcej czasu na edukację mniejszych podmiotów, tak aby mogły aktywnie korzystać z systemu w przyszłości.

Co ważne, faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF. Pierwotnie system miał obejmować wszystkie rodzaje faktur.

W toku konsultacji z uwagi na specyfikę rozwiązań, które obecnie funkcjonują w księgowości, przewidziano wyłączenia tylko dla biletów spełniających funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych, eurocontrol oraz inne bilety na przejazd, również kolejowe i lotnicze) oraz faktur z kas fiskalnych i paragonów do 450 zł za  faktury uproszczone, które będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r. Od 1 stycznia 2025 będą dalej funkcjonowały, ale jedynie w KSeF.

W przypadku awarii po stronie podatnika przewidziano możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego po jej wystawieniu. Korekta w tym przypadku polega na doprecyzowaniu:

  • data wystawienia – data z pola P1 (art. 106e ust. 1 pkt 1),
  • data otrzymania – najwcześniejsza data otrzymania dokumentu, w tym w KSeF jeśli uzgodnione otrzymanie poza KSeF nastąpiło później.
  • Pojawia się także konieczność jednorazowego pobrania dedykowanego certyfikatu do wystawiania faktur offline lub w trakcie awarii – po uwierzytelnieniu się w KSeF.
  • Certyfikat ten posłuży do wygenerowania kodu weryfikacyjnego QR. Będzie on zawarty na wizualizacji faktury wystawionej w awarii lub offline.

Jeśli chodzi o kurs waluty, w której wystawiona jest faktura, zachowano margines bezpieczeństwa. Jeżeli faktura będzie z różnych względów przesłana dzień później, to oczywiście kurs zostanie zachowany. Doprecyzowany został również katalog ustawowych wyłączeń –  faktury OSS, IOSS (FV wystawiane dla konsumentów z innego kraju UE).

W przypadku faktury do paragonu – pozostawienie danych paragonu w dokumentacji oznacza obecnie brak konieczności przechowywania „oryginału” paragonu, np. poprzez przypięcie go do faktury, jak było to do tej pory.

Kolejną zmianą jest liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r.. W pierwotnym projekcie dolny próg kary finansowej wynosił 1000 zł / 500 zł, a po zmianie takiego progu już nie będzie. Po nowelizacji kara będzie miarkowana, w zależności od kwoty wystawionej na fakturze. Będzie również możliwość odstąpienia od nałożenia takiej kary.

Od 01.01.2025 roku nie będzie możliwości otrzymania jakiekolwiek faktury z kasy rejestrującej. Do tego będzie przeznaczony KSeF. Pozostają natomiast dotychczasowe rozwiązania, które dotyczą wystawiania faktur nawet do 60 dni przed dostawą towaru czy wykonania usługi.

Po konsultacjach społecznych stwierdzono, że nastąpi likwidacja not korygujących w KSeF i poza KSeF. Tak jak obecnie, przez sprzedającego będzie wystawiana faktura korygująca.

Ważną informacją jest również to, że nie zdecydowano się na wyłączenie z KSeF podatników, posiadających w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (SMPD) lecz nieposiadających siedziby działalności – jest to zgodne z decyzją derogacyjną, którą otrzymała Polska. Dodatkowo zarówno we Włoszech, jak i Francji obowiązują podobne założenia.

Ministerstwo Finansów wsłuchało się w prośby kierowane przez otoczenie biznesowe i zareagowało istotnymi zmianami w projekcie nowelizacji ustawy o KSeF. Dba również o to, aby odpowiednio przygotować podmioty do wprowadzenia elektronicznych faktur. Jednym z rozwiązań jest pełny program szkoleniowo-edukacyjny pod nazwą „Bądź gotowy na KSeF”, skierowany do biur rachunkowych i przedsiębiorców prowadzących własną działalność. Jego pomysłodawczynią jest Anita Gołębiewska, a organizatorem jest Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR). W projekcie pod patronatem Ministerstwa Finansów przewidziano spotkania, warsztaty oraz szkolenia merytoryczne i techniczne, które ułatwią przejście przez nadchodzącą cyfrową rewolucję. Jego celem jest kompleksowe przygotowanie księgowych i polskich przedsiębiorców do wdrożenia KSeF w firmach.

***

Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR) to największa sieć biur rachunkowych w Polsce, której celem jest wspieranie Klientów w prowadzeniu biznesu poprzez dostarczanie inteligentnej technologii i najwyższej jakości usług księgowych. Sieć prowadzi działania edukacyjne dzieląc się stale poszerzaną wiedzą na temat biznesu księgowego, zarządzania, nowoczesnych rozwiązań technologicznych, e-faktur oraz rozwoju osobistego. OSCBR zrzesza już ponad 2500 biur w całym kraju. W 2021 roku sieć zainicjowała program Ogólnopolskich Cyfrowych Rewolucji Księgowych. Więcej informacji o OSCBR można znaleźć na stronie https://www.oscbr.pl/