Krajowy System e-Faktur gromadzi mnóstwo danych wrażliwych, które po prostu nie mogą wpaść w ręce osób trzecich. Powinny być zatem dobrze chronione? Czy tak jest? Czy KSeF jest wystarczająco bezpieczny?

Dlaczego bezpieczeństwo jest ważne?

Bezpieczeństwo danych w sieci to aktualnie bardzo istotny temat. Cyberataki stały się realnym zagrożeniem, zarówno dla osób prywatnych, jak i firm przetwarzających dane wrażliwe. A z roku na rok ich ryzyko rośnie, szczególnie że teraz do gry wkroczyła także sztuczna inteligencja. 

Głównym zagrożeniem i obawą użytkowników względem KSeF-u jest ryzyko pozyskiwania danych wrażliwych przez cyberprzestępców. 

Bezpieczeństwo danych a KSeF

Nowy system ma zapewnić użytkownikom nie tylko wygodę, możliwość oszczędności, lecz także bezpieczeństwo. Wszystkie dane oraz cała komunikacja w KSeF są szyfrowane i zabezpieczone. 

By zapewnić bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, system wymaga od danego użytkownika posiadania określonych uprawnień, uwierzytelnienia i autoryzacji. Już na etapie logowania system sprawdza tożsamość i uprawnienia nadane użytkownikowi. Następnie wymaga uwierzytelnienia i autoryzacji. Dopiero po przejściu każdego z tych etapów zyskujemy dostęp do systemu. W celu uwierzytelnienia niezbędny będzie profil zaufany, podpis lub pieczęć kwalifikowana. Również uzyskanie dostępu do faktur ustrukturyzowanych wymaga wcześniejszego uwierzytelnienia danego podmiotu poprzez wymienione środki. 

Osoby fizyczne mogą nadać dostęp dla upoważnionej przez siebie osoby  do swojego KSeF składając do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia na druku ZAW-FA. Dotyczy ono nadania lub odebrania uprawnień do korzystania z KSeF.

System logowania przez trzykrotne uwierzytelnianie jest niewygodny ale wszystko to ma służyć naszemu bezpieczeństwu. Co ważne, do tej pory nie odnotowano ani jednego przypadku wycieku danych z KSeF. 

Jak się przygotować?

Zanim zaczniemy w pełni korzystać z KSeF należy przeszkolić siebie i swoich pracowników. Bezpieczeństwo danych może zostać obniżone ze względu na nieznajomość systemu, jego nieodpowiednie użytkowanie lub nadużywanie. 

Problematyczna może okazać się integracja oprogramowania używanego dotąd przez przedsiębiorcę lub biuro rachunkowe z KSeF-em. Przy dużej aktywności biznesowej może się okazać, że będziemy się mierzyć ze  zbytnim obciążeniem systemu w wyniku awarii. 

Zabezpieczenie danych wymaga przede wszystkim odpowiedniego przeszkolenia pracowników z zakresu tworzenia i ochrony haseł. Będzie potrzebna też rzetelna wiedza z zakresu używania nowego systemu. Oprócz poszerzania umiejętności obsługi systemu warto dbać też o stronę techniczną. Wybierzmy sprawdzone oprogramowanie regularnie  aktualizowane z KSeF. Pomocne będą audyty systemów i serwerów wykorzystywanych w biurze. Absolutnym obowiązkiem jest również posiadanie dobrego programu antywirusowego. Jako że nowy system sam w sobie nie zapewnia archiwizacji dokumentów, warto pomyśleć także nad wygodną i bezpieczną przestrzenią online, która zapewni biurom oraz ich klientom zabezpieczenie wrażliwych danych. 

KSeF regularnie przechodzi testy bezpieczeństwa. System e-Faktur na bieżąco przetwarza duże ilości wrażliwych danych, które nie mogą trafić w niepowołane ręce. Odpowiednia weryfikacja użytkownika, w postaci uwierzytelniania, autoryzacja, szyfrowanie danych oraz wiadomości zapewnia wysoką ochronę i daje komfort, że dane, które są przetwarzane w KSeF, pozostają bezpieczne. 

Jeśli chcesz skorzystać z kompleksowego szkolenia w zakresie wdrożenia KSeF, lub po prostu potrzebujesz pomocy w związku z tym obowiązkiem, skontaktuj się ze mną i skorzystaj z wiedzy specjalistki!